พระศากยวงศ์วิสุทธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศน์วิหาร

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

คุณมานิจ สุขสมจิตร

เฉลิม วัชรถานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ ผู้ดำเนินรายการ