ขอข้อมูลเพิ่มเติม

มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ

อาคารคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000336682

ฝ่ายรับบริจาค
คุณวรรณธนา วงศ์สุรพิเชษฐ์ (หมวย) รุ่น 13
โทร. 081 – 9085963

E-mail :  nitadesartbumroongsook@gmail.com

©Copyright-มูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ