รางวัลศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ

เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่มอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง ให้ความรู้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับวงการอันเป็นการจรรโลงใจให้บุคลากรในวงการนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันได้นำการเรียนรู้จากบุคคลตัวอย่างเหล่านี้ไปสืบสานและขยายองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ต่อไป

ในอดีตรางวัลนี้มีชื่อว่า ”รางวัลนิเทศศาสตร์เกียรติยศ”  แต่ต่อมาคำว่า ”นิเทศศาสตร์” ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ลักษณะจนอาจทำให้เกิดความสับสน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงชื่อรางวัลเป็น”รางวัลศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ” เพื่อเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพผู้ก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ชื่อรางวัลนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป ที่ผ่านมามีการมอบรางวัลไปแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 มีผู้ได้รับรางวัล 4 ท่านคือ

+ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
+ คุณวิภา สุขกิจ
+ คุณสมชาย กรุสวนสมบัติ
+ คุณโรจน์ งามแม้น (เปลว สีเงิน)

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 มีผู้ได้รับรางวัล 4 ท่านคือ

+ คุณภาณุ อิงคะวัติ
+ คุณธำรง กัญญามาลย์ (ดอกดิน กัญญามาลย์)
+ ดร. สรรพสิริ วิริยศิริ
+ คุณสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัติ)


©Copyright-มูลนิธินิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ