กิจกรรม ปี 2562

‘แชร์ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม’ แคมเปญสู้ ‘ข่าวปลอม’ จากพี่น้องนิเทศ จุฬาฯ

ล้อมวงเล่า (ครั้งที่ 3) นิเทศศาสตร์วันวาน กับเส้นทางในวันนี้